Psikolog Mehmet Ali Yağcıoğlu İstanbul’da aile danışmanlığı, çocuk danışmanlığı ve oyun terapisi gibi birçok alanda hizmetler vermektedir. Bu hizmetlerin tamamı çocukları daha iyi tanıyıp mevcut problemlerini çözebilmeye yardımcı olmak içindir.

 İstanbul Çocuk danışmanlığı hizmeti en kapsamlı psikolojik danışmanlık hizmetlerinden biridir. Çünkü çocuklar genellikle kendilerini kolaylıkla anlatabilen değil kendilerini anlamamızı dinlememizi isteyen kişilerdir. Çocukların algıları, kavramları ve anlatma tarzları yetişkinlere göre daha farklıdır. Bu yüzden kendini anlatabilen yetişkinlerden ziyade çocuklara daha titiz yaklaşmamız gerekmektedir.

İstanbul En İyi Çocuk Psikoloğu / Pedagog Hizmeti Nedir?

İstanbul en iyi çocuk psikoloğu ve pedagog hizmeti, çocuğun kişisel gelişiminde belli yaş aralıklarında belli davranışları göstermesini, yaş grubu ile anlaşmasını, çocuğun kendi cinsiyetine uygun olarak davranıp davranmadığını tespit edilmesi, çocuğun verdiği mesajların doğru algılanması ve oluşabilecek herhangi bir duygusal veya davranışsal problemlerin önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Psikolog Mehmet Ali Yağcıoğlu’ndan randevu almak için tıklayınız.

İstanbul Çocuk psikoloğu hizmeti; genel olarak aileler ve okul ile iş birliği içerisinde sürdürülmekte olan danışmanlık hizmetidir. Çocuğun okuldaki arkadaş çevresi, öğretmenleri ile ilişkisi veya ailedeki rolü çocuğun psikolojik sağlığını olumlu veya olumsu yönde etkilemektedir. Çocuk pedagogu, çocuğun eğitiminde ve gelişiminde psikolojik sağlığında ailenin nasıl rolü olduğu nasıl davrandığını anlayıp sağlıksız olan davranışları değiştirmesinde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, ailenin çocukla ilgili zorlandığı veya sorunlar yaşadığı alanlarda nasıl davranması gerektiği, hangi alanlarda çocuğunu desteklemesi gerektiğini anlamasına yardımcı olmaktadır.

İstanbul çocuk psikoloğu ve pedagog hizmeti neden önemlidir?  Bu soruyu daha detaylı betimsel anlaşılabilir anlatmak gerekirse;

Psikolog Mehmet Ali Yağcıoğlu okulların çocukları akademik başarısı için eğitimler verirken ahlaksal etik davranışları veya hayat ile ilgili becerileri vermediklerini verseler dahi yeterli olmadıklarını düşünmektedir. Genellikle hayatı yaşayarak öğreniriz. Okullar eş olmayı veya nasıl anne baba olunacağını öğretmezler. Onlar anne babalarına bakarak nasıl bir eş olacaklarını veya nasıl eş seçeceklerini aynı zamanda nasıl anne baba olacaklarını öğrenirler. Çocuklar anne babaların davranışlarına bakarken taklit eder kopyalarlar. Çünkü anne babalar çocukların ilk güvendikleri kişiler ve ilk öğretmenleridir.

Çocuk ilk olarak annesiyle bağ kurar. Bu yüzden annesine güvenir ve annesini taklit eder. Yetişkin olduğunda bu davranışı sürdürür ve annesinin davranışlarını bilinçdışı olarak kendi çocuklarına da uygular. Yani annemizin bize verdiği endişe, korku, sevgi ne varsa bizde çocuklarımıza aşılarız. Ancak anneler ve çocukları, her ne kadar dünyaya getirseler de farklı kişilerdir.  Bu yüzden öğrenme ya da gelişim süreçleri farklıdır. Anneler genellikle aynı olmasını beklerler. Bazen çocuklarının öğrenme süreçlerine karşı çıkarlar ve tepki gösterirler. Çünkü onlar annelerinden öğrendikleri şekilde öğretmeye yaşamaya çalışırlarken anneliği, çağın getirisinden ziyade annelerinden öğrendikleri şekilde öğretirler bu da aynı sonuçlanmaz. Psikolog Mehmet Ali Yağcıoğlu bu konuda ailelere çocuklarını çağa uygun ve iyi olan bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyler. Örnek vermek gerekirse bundan 20 yıl önce anneler çalışmaz, evde çocuklarına bakarlardı. Ancak artık anneler çalışmakta ve çocuklar elden ele gezerek büyümek zorunda kalmaktadır. Bunlar da çocuklar üzerinde duygusal, sosyal veya davranışsal olarak olumlu veya olumsuz etkiler bırakmakta.  Böyle durumda anne çocuğuna karşı nasıl davranacağını, asıl iletişim kuracağını bilemez. Psikologlara veya psikolojik danışmanlara ihtiyaç duyar.

İstanbul’da En İyi Çocuk Psikoloğu ve Pedagog Hizmetini Online Terapi Olarak da Alabileceğinizi Biliyor musunuz?

Psikolog Mehmet Ali Yağcıoğlu son yıllarda oldukça popüler olan e-terapi & Online Terapi uygulamalarına başlayarak danışanları ile online terapi görüşmelerine başlamıştır.

Sizde evinizin rahatlığında, randevu kaçırdım problemi olmadan, istediğiniz anda, hızlı ve güvenilir şekilde çocuk psikolog hizmetini en iyi psikologdan almak isterseniz hemen iletişime geçiniz.